Portal eRejestracja

Stowarzyszenie Hospicjum Homo-Homini Im. Sw. Brata Alberta
Filia Chrzanów


43-600 Jaworzno, ul. Górnicza 30
Tel.: (32) 753 50 00


Portal eRejestracja służy do ustalenia pierwszej wizyty, w poradni Medycyny Paliatywnej z jednoczesna weryfikacja zasadności skierowania.
Rejestracje terminu może dokonać pacjent jego rodzina lub opiekun.
Podczas rejestracji prosimy podać dane przyszłego pacjenta oraz numer telefonu, który ułatwi nam kontakt.

Przypominamy jednocześnie ze:
Podstawą przyjęcia pacjenta jest skierowanie wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub innego lekarza prowadzącego pacjenta posiadającego kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zapraszamy do kontaktu z nami !